Bak schrijft !
Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
HOME     CV     Gepubliceerd     Gerecenseerd     Geredigeerd
In Trouw van 5 september 2015 verscheen mijn verhaal over een onbekende episode uit de geschiedenis van deze voormalige verzets-
krant: twaalf drukkers die in september 1944 op transport naar Duitsland gingen.

Het artikel komt voort uit nieuw onderzoek naar de ‘23 van Trouw’: 23 verspreiders die in 1944, na een ultimatum, zijn gefusilleerd. Het onder-
zoek moet uitmonden in een boek.

Zowel de drukkers als de verspreiders zijn vastgehouden in het Noord-Brabantse Haaren. Daar werd het grootseminarie van het bisdom Den Bosch (foto) als SD-gevangenis gebruikt. De geschiedenis van ‘Haaren’ is nog altijd niet beschreven. Dit wordt een volgende project: ‘Een oord van bang wachten’.
Noordeinde 2
1834 AG  Sint-Pancras
(t)  072 562 83 83
(m) 06 57 25 64 93
(e) info@bakschrijft.nl


vulpen
Handelsreg KvK Noordwest-Holland no 37091282   |   BTW-no NL 184573002/B01    
© 2012 Peter Bak