Bibliografie en bronnen
In: Peter Bak, Bewogen en bevlogen. Het Europees elan van prinses Beatrix (Amsterdam 2005)
Bibliografie
Actieboek Dousadj (Z.p. 1963)

Beatrix, prinses, ‘Onze generatie en haar verantwoordelijkheid’, in: Karakter en cultuur van Europa (Utrecht/Antwerpen 1963), 9-12

Brugmans, H., Denis de Rougemont en het Franse personalisme (Den Haag 1946)

-, Schets van een Europese samenleving (Rotterdam 1952)

Burg, J. van den, P.A. van Gennip en E. Korthals, (red.), Europa. Balans en richting (Tielt 2003)

Dierikx, M.L.J., e.a. (red.), Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgave, II: 1964-1967 (Den Haag 2003)

Dousadj. Nightmare turned dream. Number two of a series of Oxfam project stories for the classroom (Z.p. z.d.)

Dunk, H.W. von der, De verdwijnende hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw (Amsterdam 2000)

Emde Boas, M.J. van, Jonkheer Haro Frederik van Panhuys (1916-1976) (Den Haag 1987)

European Working Group (Z.p. 1965)

Heerikhuizen, A. van, Pioniers van een verenigd Europa. Bovennationaal denken in het Nederlandse parlement (1946-1951) (Z.p. 1998)

Lohe, A., en O. Müller, Met het oog op Europa. Hare majesteit koningin Beatrix. Internationale Karelsprijs Aken 1996 (Aken 1996)

Nekkers, J.A., en P.A.M. Malcontent, De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, 1949-1999 (Den Haag 1999)

Story of the Dousadj project, The (Z.p., z.d.)

Village in Iran, A. Dousadj in early 1964 (Z.p. z.d. [New York 1970])


Bronnen
Archief Europese Werkgroep - Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit, Amsterdam

Privéarchief Hare Majesteit de Koningin - Den Haag

Privéarchief F.A.M. Alting von Geusau - Oisterwijk

Privéarchief B. de Gaay Fortman - Ermelo

Privéarchief K.U. Sanne - Sommerset (GB)
Print: Bibliografie

Print: Bibliografie

© Bak schrijft !     |     Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
Gepubliceerd >