‘Flaptekst’
van: Peter Bak en Wim Berkelaar, Verkondiging en verstrooiing: een geschiedenis van de NCRV (1924-2014)
verschenen 15 november 2014
Beeldvorming is vaak hardnekkig. Decennialang, tot vér na de oorlog, stond de NCRV bekend als de omroep van de kerkdiensten, orgelconcerten, christelijke liederenuurtjes, stichtende toespraken en koormuziek. Dit boek maakt duidelijk dat de NCRV al vanaf eind jaren twintig, begin jaren dertig de wereld van het amusement binnentrok. De NCRV wilde de andere omroepverenigingen nadrukkelijk tegenspel bieden op het entertainmentveld. Verstrooiing was even belangrijk als verkondiging. Dit tweesporenbeleid gaf spanningen ('Waar stond die "c" eigenlijk voor?'), maar maakte de vereniging ook groot. In de jaren vijftig, hoogtijperk van de radio waarin de NCRV amusement op unieke wijze met liefdadigheid wist te verbinden, groeide het aantal leden van 200.000 naar meer dan 400.000.

Sinds de jaren zestig probeerde de NCRV nog nadrukkelijker en met wisselend succes de christelijke boodschap te combineren met verstrooiing. Populaire shows als Tweekamp en Spel zonder grenzen werden afgewisseld met succesvolle dramaseries als De Kleine Waarheid en Bartje. Een deel van de achterban kon die nadruk op verstrooiing niet meer volgen en richtte de Evangelische Omroep op. Toch deerde die de NCRV aanvankelijk niet. Eind jaren zeventig telde de omroep een half miljoen leden. Die werden nog lang vastgehouden, ook toen de NCRV in de jaren tachtig verzakelijkte en zich in de jaren negentig diende te verhouden tot de stormachtige opkomst van de commerciële televisie. In de drang naar kijkcijfers ging niet alles goed, zoals de comeback van vrijbuiter Paul de Leeuw bewees. Toch probeerde de NCRV in tijden van secularisatie een moderne protestantse omroep te blijven, met weliswaar steeds minder een Bijbels Woord voor de wereld, maar toch nog altijd met geïnspireerd engagement met een wereld die na de aanslagen van 11 september 2001 opnieuw op drift is geraakt.

Inhoud
1   ‘Niets te vroeg, maar gelukkig nog niet te laat’ 1898-1926 – Peter Bak
2    Wie niet voor mij is… 1926-1930 – Peter Bak
3   ‘Zender, groot en sterk, zegen het zwakke werk’ 1930-1937 – Peter Bak
4    Betwist bestaan 1937-1946 – Peter Bak
5    Kan het wel, of niet? 1946-1955 – Peter Bak
6   ‘Alles verandert’ 1955-1964 – Peter Bak
7   ‘We beleven in onze tijd het voorspel van de scheiding der geesten’ 1964-1967 - Wim Berkelaar
8    De spelende mens ‘Grieks’ leren 1967-1971 – Wim Berkelaar
9   ‘Een middengroep van in hoofdzaak protestantse christenen’ 1972-1977 – Wim Berkelaar
10  Zoeken naar het scherp van de snede. De NCRV tussen pluriformiteit, principes en pragmatisme
       1978-1989 – Wim Berkelaar
11 ‘Ze laten mensen in hun waarde’. Op zoek naar een profiel in de jaren negentig 1989-2002 – Wim
       Berkelaar
12  Naar de fusie 2003-2013 – Wim Berkelaar

> Recensie in Tijdschrift voor mediageschiedenis
Bak schrijft !     |     Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
Gepubliceerd >