‘Flaptekst’
van: Peter Bak, Een soeverein leven: biografie van W.F. de Gaay Fortman
(Amsterdam 2004)
W.F. de Gaay Fortman (1911-1997) werd grootgebracht in een onbekrompen gereformeerd gezin. Zijn kindertijd bracht hij voor een deel door op Curaçao, waar zijn vader rechter was. Gedurende zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit ontpopte De Gaay Fortman zich tot een spraakmakend rector van het studentencorps. Op zijn promotie in 1936 volgde een weinig gelukkige loopbaan als arbeidsrechtdeskundige op het departement van Sociale Zaken.
    In 1947 werd ‘Gaius’ hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Een veto van de antirevolutionaire leider Jan Schouten stond in 1951 een ministerschap in de weg. In de jaren die volgden werd De Gaay Fortman bij elke kabinetsformatie voor een ministerspost genoemd. Naast zijn hoogleraarschap oefende hij talloze nevenfuncties uit. In 1956 en 1960-1961 was De Gaay Fortman kabinetsinformateur. Als rector magnificus van de Vrije Universiteit maakte hij eind jaren zestig, begin jaren zeventig de studentenrevolte mee.
    Na zijn ministerschap en emeritaat bleef hij als elder statesman invloedrijk. In 1981 werd hij nog een keer kabinetsinformateur.
    Het leven van De Gaay Fortman omspande vrijwel de gehele twintigste eeuw. In dit boek beschrijft historicus Peter Bak de veelzijdige levensloop van deze markante gereformeerde regent. Ook geeft de biografie een bijzonder beeld van het Nederlandse politieke en maatschappelijke leven in de vorige eeuw.

> Slotbeschouwing van het boek
> Recensies
> Mijn toespraak bij de presentatie van het boek
> Radio-interview
> Peter Bak, ‘Gaay Fortman, Wilhelm Friedrich de’, op: Protestant.nu
Bak schrijft !     |     Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
Gepubliceerd >