‘Flaptekst’
van: Peter Bak, Door de tralies schijnt de zon: biografie van Willem Santema 1902-1944
verschenen op 27 november 2020
Willem Santema is een van de vijftig omgekomen verzetsstrijders die in 1946 met het Verzetskruis zijn geëerd. Andere gelauwerden, onder wie Hannie Schaft, zijn iconische figuren geworden. Voor Santema geldt dit niet.

De biografie Door de tralies schijnt de zon werpt eindelijk het volle licht op zowel zijn verzetsbestaan als op zijn boeiende vooroorlogse leven; zo doorkruiste hij al in de jaren dertig per auto half Europa en reed hij zes keer de Elfstedentocht.

Santema was een man met een groot hart voor politiek en maatschappij, die werd gedreven door zijn geloof en een hekel had aan hokjesdenken. Dit maakte hem in het ‘verzuilde’ verzet tot een bijzondere figuur. Weinigen waren tot op het hoogste niveau actief voor zowel het orthodox-protestantse Trouw als voor de linkse Raad van Verzet.

> Boek verschijnt bij Bornmeer | Noordboek
> Biografische schets op: site Nationaal Monument Kamp Vught
> Facebookpagina
> Mijn toespraak bij de presentatie
Bak schrijft !     |     Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
Gepubliceerd >