‘Flaptekst’
van: Peter Bak, Gedonder in de sociale: vijftig jaar sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit 1963-2013
verschenen 8 november 2013
In Gedonder in de sociale vertelt historicus Peter Bak het vaak turbulente verhaal van de faculteit sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit. De faculteit zag het licht in 1963 en werd vijf jaar later, na de studentenopstand in Parijs, meegevoerd in de revolutionaire maalstroom die de Nederlandse universiteiten tot midden jaren zeventig in beroering zou brengen. Aan de VU spande de – toen nog geheten – subfaculteit sociaal-culturele wetenschappen de revolutiekroon, met dagenlange bezettingen, eindeloze raadsvergaderingen en bittere gevechten over benoemingen. Na een heuse ‘coup’ van hoogleraren, in 1974, normaliseerden de verhoudingen zich geleidelijk.

In het bezuinigingsgeweld van de jaren tachtig legde de studierichting sociologie het loodje. Politicologie scheerde in 1990 langs de rand van de afgrond. De jaren negentig markeerden de onstuitbare opkomst van twee vrije, interdisciplinaire studierichtingen, eerst cultuur, organisatie en management, later beleid, communicatie en organisatie. De traditionele disciplines raakten in de verdrukking, een ontwikkeling die samen met de moeizame invoering van een nieuwe bestuursstructuur tot een grote crisis in 2000 leidde.

Nadat het puin was geruimd ontwikkelde de faculteit zich tot een centrum van hooggewaardeerd onderzoek, mede dankzij een indrukwekkende stoet van strategische, bezoekende en bijzondere hoogleraren. De kredietcrisis maakte na 2008 een einde aan deze weelde. Ook in het onderwijscurriculum, sinds 2002 georganiseerd volgens het internationale bachelor-mastermodel, moest fors het mes worden gezet. Meer doen met minder, luidde de nieuwe missie van de faculteit.

Inhoud
Hoofdstuk 1 – De wording van een subfaculteit 1900-1963
Hoofdstuk 2 – ‘Normatief staan in de eigen tijd’ 1963-1970
Hoofdstuk 3 – Hard tegen hard 1970-1976
Hoofdstuk 4 – Samen sterk? 1976-1982
Hoofdstuk 5 – In een keurslijf geregen 1982-1990
Hoofdstuk 6 – Terug naar de faculteit? 1990-2000
Hoofdstuk 7 – ‘Fostering excellence’ 2000-2013
Hoofdstuk 8 – Om de betekenis van de sociale wetenschappen 1963-2013

> Boekencentrum / Uitgeverij Meinema
> Presentatie van het boek
> Interview Ad Valvas
> Interview Het Parool:  1  2
> Recensie in BMGN
Bak schrijft !     |     Historicus, schrijver en redacteur Peter Bak
Gepubliceerd >